CONTACT INFORMATION

  • 32 Hàng Vải, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • (024) 3266 8632 (Desk) | 0985 837 217 (Hotline)
  • hanoioldquarterhotel32@gmail.com | booking@hanoioldquarterhotel.com
  • We are open 24/7!

Have a question?